Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

8686 ee31 390
Reposted frommala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach

June 05 2015

5382 070d 390
który da jeść
Reposted frombrzoskvinia brzoskvinia

June 02 2015

5927 5606 390
just soup :D
Reposted frombeltane beltane

May 22 2015

2305 89b3
Magia zupy

May 21 2015

6784 9eba 390
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja

March 14 2015

March 04 2015

8504 ccb3 390
what
Reposted fromjstrbl jstrbl

February 18 2015

3217 f4eb 390
fixed
Reposted fromasparagus asparagus viakotfica kotfica

February 05 2015

0635 4c3b 390
@atramentovva made my day :3
Reposted fromapatia apatia

February 01 2015

9692 f541 390
Reposted fromtomex tomex viacichystuKot cichystuKot

January 11 2015

4381 9867 390
Czego? no właśnie tego.

@niewychamowanee
Reposted fromgoryczka goryczka

January 09 2015

0747 6ea1 390
Zupa prawdę Ci powie
Reposted fromohshit ohshit

January 07 2015

 Wszyscy mówili "zupa", ale w rzeczywistości był to rodzaj kremu o niepowtarzalnym smaku. Można się tym było najeść do syta.
— Anne Eames "Gwiazdkowe szaleństwo"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

January 01 2015

7520 658b 390
1103 9a12 390
Reposted fromsymultana symultana viakotfica kotfica

December 25 2014

Kaśka proponuje, żebyśmy zajrzały na profil Zuzanny na Soup.io, alternatywnym portalu społecznościowym. Zaglądamy. Ze strony wynika, że Zuzanna to osoba zagubiona, marząca o miłości, niekochana i nierozumiana. O ogromnej wrażliwości. Smutna i samotna. Mroczna, zafascynowana śmiercią. Ale raczej śmiercią własną niż zadawaniem jej innym. Jej idol to Ian Curtis z Joy Division - okładkę jego płyty "Unknown Pleasures" miała wytatuowaną na przedramieniu.
— wyborcza.pl
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

December 23 2014

2182 d090 390
@ostatnia-melodia soup, co ostatnio taki nadmiar przemyśleń...
Reposted frompastelina pastelina
6123 7ddd 390
pamiętaj @helenburns ;>
Reposted frompastelina pastelina

December 21 2014

Chicken Soup For The Soul <3
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

December 20 2014

6441 5060 390
Reposted frompastelina pastelina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl