Tumblelog by Soup.io
 • Nomolestar
 • zielonkawaherbata
 • Aydael
 • kirik
 • blackmoth7
 • my-anxieties
 • nivea
 • lexi
 • okiemnieogarniesz
 • jstrbl
 • Americanlover
 • nattaly
 • konwalia
 • richkidsblue
 • celebration
 • tove
 • interpretujmniejakchcesz
 • dziewczynkaodnaleziona
 • outkapa
 • apatia
 • awkwardx
 • dobby
 • death-is-my-friend
 • speakofthedevil
 • zoozia
 • notforgetme
 • distinction
 • beltane
 • fuckinghypocrite
 • colorfulvillain
 • majaki
 • littletalks
 • lonelygirl15
 • muladhara
 • goryczka
 • pastelina
 • mala-mi-w-glanach
 • pomruki
 • theworstnightmare
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

3292 f914 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorvax corvax
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna vialaparisienne laparisienne
3408 2449 390
Reposted fromdeathhorse deathhorse vianailini nailini
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viakarna karna

Nawet gdy spotykałem się z innymi kobietami i próbowałem coś z nimi budować, zawsze tylko do jednej tęskniłem. Ona była na takim wiecznym głodzie życia. Pełna pasji i miłości do świata. Zawsze z iskrą w oku, którą ja w niej ugasiłem, swoją osobą.


— znalezione
9233 93f6 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."
Silnie. Potrzebuję. Innej. Codzienności. 
Reposted fromcaraseen caraseen viapensieve pensieve
nieustannie coś tracę. zerzygać się można.
— .
Reposted fromaviee aviee viapensieve pensieve
2489 e8dd 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Wcale się nie boję, że mnie podepczą. Podeptana trawa staje się ścieżką.
— Błaga Dimitrowa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
7799 367a 390
Reposted fromrol rol viaou ou
2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaindigestible indigestible
6560 217e 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable
8044 9864 390
You are the sky. Everything else is just the weather.
— Pema Chodron
Reposted fromgingerglue gingerglue viastuckedinsoul stuckedinsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl