Tumblelog by Soup.io
 • Nomolestar
 • zielonkawaherbata
 • Aydael
 • kirik
 • blackmoth7
 • my-anxieties
 • nivea
 • lexi
 • okiemnieogarniesz
 • jstrbl
 • Americanlover
 • nattaly
 • konwalia
 • richkidsblue
 • celebration
 • tove
 • interpretujmniejakchcesz
 • dziewczynkaodnaleziona
 • outkapa
 • apatia
 • awkwardx
 • dobby
 • death-is-my-friend
 • speakofthedevil
 • zoozia
 • notforgetme
 • distinction
 • beltane
 • fuckinghypocrite
 • colorfulvillain
 • majaki
 • littletalks
 • lonelygirl15
 • muladhara
 • goryczka
 • pastelina
 • lady-fraser
 • pomruki
 • theworstnightmare
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

7520 ef27 390
Reposted fromswissfondue swissfondue
1741 6b52 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialexxie lexxie
9158 9044 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialissie lissie
7269 534a 390
Reposted frompeper peper vialissie lissie
3782 cbe5 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
6899 123a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastrzepy strzepy
6098 d13b 390
Reposted fromoutline outline viastrzepy strzepy
Skradziono mi życie. Żyję w mieście, w którym nie chcę żyć. Prowadzę życie, jakiego nie chcę prowadzić. [...] Gdybym miała jasność umysłu, Leonardzie, powiedziałabym ci, że zmagam się sama w głębokich ciemnościach. Tylko ja je znam. Tylko ja mogę zrozumieć swój własny stan.
— Virginia Woolf, "Godziny"
Reposted frometerycznie eterycznie vianyaako nyaako
Reposted fromrooo rooo vianyaako nyaako
Żeby przez to przejść, trzeba po prostu iść naprzód.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodprzykrywka podprzykrywka
1582 a91b 390
Reposted fromproof proof viapodprzykrywka podprzykrywka
2967 d0e1 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaomg-archy omg-archy
4902 565f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
2435 788f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
5365 fb79 390
Reposted fromstroschek stroschek viatfu tfu
6849 e28f 390
Reposted fromMadristas Madristas viastrzepy strzepy
6844 2810 390
Reposted fromMadristas Madristas viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl