Tumblelog by Soup.io
 • Nomolestar
 • zielonkawaherbata
 • Aydael
 • kirik
 • blackmoth7
 • my-anxieties
 • nivea
 • lexi
 • okiemnieogarniesz
 • jstrbl
 • Americanlover
 • nattaly
 • konwalia
 • richkidsblue
 • celebration
 • tove
 • interpretujmniejakchcesz
 • dziewczynkaodnaleziona
 • outkapa
 • apatia
 • awkwardx
 • dobby
 • death-is-my-friend
 • speakofthedevil
 • zoozia
 • notforgetme
 • distinction
 • beltane
 • fuckinghypocrite
 • colorfulvillain
 • majaki
 • littletalks
 • lonelygirl15
 • muladhara
 • goryczka
 • pastelina
 • mala-mi-w-glanach
 • pomruki
 • theworstnightmare
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2017

Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)
Całuję Cię strasznie natrętnie - tak jak nawet nie przypuszczasz, że potrafię
— Twój Jeremi
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viaPrzygnebiona Przygnebiona

December 06 2017

3518 27d0 390
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaLimysoul Limysoul
3531 714e 390
6115 4942
Reposted fromjudysza judysza viapassingbird passingbird
6037 b567 390
Reposted fromdivi divi viaikari ikari
7224 584e 390
(::
Reposted fromgreenloud greenloud viaikari ikari
3911 1284 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

December 05 2017You have nothing but a war inside you.

Reposted fromolewka olewka viawithmyheadinspace withmyheadinspace
KONIEC, ojejku.
6721 7f5a 390
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viadivi divi
8188 d85e 390
Reposted fromzaptains zaptains viagrzej grzej
2608 4d21 390
Reposted fromnaelienn naelienn viagrzej grzej
4564 20f6 390
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl